TEXT

ceník textových prací (.pdf)

  • Přepis rukopisu či mluveného slova do elektronického formátu.
  • Psaní textů (tzv. copywriting a ghostwriting)
  • Tvorba sloganů
  • Stylistické úpravy textu
  • Jazykové a typografické korektury
  • Monitoring médií

FOTOGRAFIE - FILM - GRAFIKA - AUDIO - TEXTY