AUDIO

Ve spolupráci s firmou KinoArt servis - ceník audioprací (.pdf)

  • audiozáznamy
  • digitalizace a zpracování audiozáznamů
  • namluvení komentářů, textů, reklam, knih… (včetně cizojazyčných verzí)
  • ozvučení seminářů, besed, společenských akcí, projekcí atd.

FOTOGRAFIE - FILM - GRAFIKA - AUDIO - TEXTY